Framtida information om den planerade renoveringen av stora orgeln kommer att finnas här. Med text, bild, ljud och förhoppningsvis också video kommer arbetet att visas och redovisas.

Endast en gång under orgelns 40-åriga liv har större arbeten med underhållet utförts.

Idag är den i behov av en översyn av fr a slitagedelar i mekaniken och luftförsörjningen. En stämning av labialverket är akut. Förutom dessa basala översynsåtgärder så diskuteras möjligheterna att insätta ett kombinationssystem - som denna 86-stämmiga orgel idag helt saknar - och att finna förbättrande lösningar för speltouchen.

Inom kort kan Engelbrekts församling ha träffat avtal med lämplig orgelbyggare.

 

Future information on the planned renovation of the Engelbrekt organ will be found here. In words, pictures, sound and - hopefully - video, progress of the work can be followed.

During its 40 years, the organ has gone through only one major overhaul.

Today many mechanical parts and the parts of the wind supply needs to be replaced. A complete tuning is necessary. Aside from the basic maintenance the possibilities of installing a combination system - which this 86 stop organ at the moment does not possess - is investigated. The tracker action must also be improved - presently the touch is too heavy.

The parish is about to sign a contract with a selected organbuilder this fall.

- Vox Humana 8' in the "Fernwerk" -

Fjärrverket härstammar från Åkerman & Lund 1929 och hade från början 14 stämmor. Det har omdisponerats ett flertal gånger, inte minst av Oskar Lindberg själv som 1946 lät flytta ned åtta stämmor till huvudorgeln. På bilden syns Åkermans Vox Humana som för närvarande inte är inkopplad. Avsikten är att den åter skall ljuda efter renoveringen.

Fjärrverket är placerat i tornet, 30m över kyrkans golv. Ljudet leds i en kanal, föregånget av svällarluckor, och mynnar under taket. Effekten är "himmelsk".

This "Celestial" division was built by Åkerman & Lund in 1929 and initially had 14 stops. It has been altered several times. Oskar Lindberg himself was responsible for moving eight stops to the main organ in 1946, Åkerman's Vox Humana is not in function today, but will sound again after the renovation.

The "Fernwerk" is placed in the bell tower, some 30 meters (100 feet) above the church floor. The sound is lead through a tunnel connecting to an opening under the roof.